@คน.ไทย

   @คน.ไทย   

อีเมล @คน.ไทย

คือระบบจดหมายอิเล็กทรอนิกส์เพื่อคนไทย มีความปลอดภัย รองรับชื่อบัญชีผู้ใช้งานที่เป็นภาษาไทย

มูลนิธิศูนย์สารสนเทศเครือข่ายไทย (THNIC Foundation) มุ่งเน้นลดความเหลื่อมล้ำทางดิจิทัล และให้ความสำคัญ กับการใช้ภาษาไทยเพื่อการสื่อสารบนอินเทอร์เน็ต จึงสนับสนุนให้คนไทยได้มีโอกาสเป็นเจ้าของบัญชีอีเมลภาษาไทยได้ โดบไม่มีค่าใช้จ่าย

ศึกษารายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ รู้จัก.ไทย

มูลนิธิฯ ร่วมกับผู้ให้บริการระบบอีเมล บริษัท ที.เอช.นิค จำกัด ให้บริการระบบจดหมายอิเล็กทรอนิกส์บนระบบ Crossflow (โดยบริษัท Wavify Inc.)

การบริการ

คือระบบจดหมายอิเล็กทรอนิกส์เพื่อคนไทย มีความปลอดภัย รองรับชื่อบัญชีผู้ใช้งานที่เป็นภาษาไทย

มูลนิธิศูนย์สารสนเทศเครือข่ายไทย (THNIC Foundation) มุ่งเน้นลดความเหลื่อมล้ำทางดิจิทัล และให้ความสำคัญ กับการใช้ภาษาไทยเพื่อการสื่อสารบนอินเทอร์เน็ต จึงสนับสนุนให้คนไทยได้มีโอกาสเป็นเจ้าของบัญชีอีเมลภาษาไทยได้ โดบไม่มีค่าใช้จ่าย

ศึกษารายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ รู้จัก.ไทย

การสมัครใช้บริการ

สามารถสมัครใช้บริการได้ด้วยตนเองที่ คน.ไทย/ลงทะเบียน โดยไม่มีค่าใช้จ่าย สมัครก่อนได้ชื่อภาษาไทยที่ต้องการก่อน

จุดการใช้งาน

  • ผ่าน Web Browser โดยคลิก https://ณ.คน.ไทย
  • เพิ่มบัญชีอีเมลโปรแกรม Mail Client
ดาวน์โหลดคู่มือการใช้งาน

คุณลักษณะเด่นของ @คน.ไทย

รองรับ 2 ภาษา ใช้งานได้พร้อมกับอีเมลภาษาอังกฤษ เช่น สมชาย@คน.ไทย คู่กับ somchai@kon.in.th

สามารถใช้กับชื่อโดเมน .ไทย ที่จดทะเบียน โดยใช้คู่กันกับ .th เช่น info@thnic.or.th คู่กับ ติดต่อ@ทีเอชนิค.องค์กร.ไทย

ใช้ง่าย ใช้ฟรี เป็นภาษาไทย สื่อสารง่าย คนไทยเข้าถึง สมัครฟรี ไม่มีค่าใช้จ่าย

ลดความสับสนในการสะกดชื่อไทยเป็นภาษาอังกฤษ เช่น วรรณพร = Wannaporn / “Wanna” = อยาก “Porn” = หนังโป๊ / ใช้ วรรณพร@คน.ไทย ดีกว่า

ระบบมีความมั่นคงปลอดภัย มาตราฐานสากลมีระบบป้องกันไวรัส และสแปมที่ถูกส่งมาในอีเมล รองรับการรับและส่งอีเมลด้วยการใช้เทคโนโลยีการเข้ารหัสข้อมูลแบบ SSL/TLS Protocol รวมทั้งคำนึงความปลอดภัยสูงสุดของข้อมูลส่วนบุคคลของผู้ใช้บริการ

บริการโดยคนไทย รองรับการใช้งานเพื่อคนไทยโดยเฉพาะ

ใช้ได้กับบริการยืนยันตัวตน

บัญชี @คน.ไทย สามารถใช้ในการยืนยันตัวตนกับริการต่างๆได้ ดังนี้ (กำลังดำเนินการเพิ่มเติม)

วิธีการใช้งาน

1. เข้าสู่ระบบที่   ณ.คน.ไทย

2. กรอกชื่อผู้ใช้ อีเมลของคุณ@คน.ไทย (Username) และรหัสผ่าน (Password)

3. ทำการเข้าสู่ระบบ

ขั้นตอนการสมัคร

ระบุชื่ออีเมล

ยืนยันตัวตนด้วยหมายเลขโทรศัพท์

รับอีเมล @คน.ไทย พร้อมใช้งาน

ใช้อีเมล .ไทย